Τι είναι τα meta tags και τρόποι αξιοποίησης τους

Τι είναι τα meta tags και τρόποι αξιοποίησης τους

Τα meta tags είναι στοιχεία της HTML και η χρήση τους αποσκοπεί στην παροχή κάποιων συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων (metadata) για μία ιστοσελίδα. Τα meta tags τοποθετούνται στον κώδικα της ιστοσελίδας, στο head, και οι πληροφορίες που περιέχουν παρέχονται από τον webmaster.

Οι βασικές κατηγορίες δεδομένων, για τις οποίες θα μιλήσουμε παρακάτω, είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας (title), η περιγραφή της (meta description), καθώς και οι σχετικές λέξεις κλειδιά (meta keywords).
Τα δεδομένα αυτά, με εξαίρεση τον τίτλο της ιστοσελίδας, δεν είναι ορατά από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, καθώς η λειτουργικότητα τους αφορά κατά κύριο λόγο στις μηχανές αναζήτησης.

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στα meta tags, ως συμπληρωματικές της ανάλυσης που κάνουν στο περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας, κατά την αξιολόγηση της για την κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης. Φυσικά τα meta tags δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να επιτύχετε υψηλές θέσεις κατάταξης, καθώς οι μηχανές αναζήτησης λαμβάνουν υπόψη δεκάδες κριτήρια. Έχουν όμως συγκεκριμένη βαρύτητα, την οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.

Title Tag

Το title tag  (παρ’ όλο που τεχνικά δεν είναι meta tag) είναι το σημαντικότερο από όλα τα meta tags. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο τίτλος αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή ενός αποτελέσματος από τους χρήστες.

  • Να γράφετε ξεχωριστούς τίτλους για κάθε σελίδα.
  • Το μέγεθος του τίτλου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 70 χαρακτήρες.
  • Ο τίτλος πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
  • Ο τίτλος θα πρέπει να περιέχει τις βασικές λέξεις κλειδιά που αφορούν στην ιστοσελίδα σας και οι λέξεις κλειδιά με τη μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να εμφανίζονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχή του τίτλου.

Meta Tag description

Παρ’ όλο που δεν έχει την ίδια βαρύτητα με το title tag, το meta tag description είναι αρκετά σημαντικό, καθώς πολλές φορές χρησιμοποιείται (αυτούσιο ή κομμάτια του) από τις μηχανές αναζήτησης ως περιγραφή του αποτελέσματος. Όσο καλύτερη και πληρέστερη είναι η περιγραφή του αποτελέσματος, τόσο πιο πιθανό είναι να το επιλέξει ο χρήστης.

  • Να γράφετε ξεχωριστές περιγραφές για κάθε σελίδα.
  • Το μέγεθος της περιγραφής καλό είναι να μην ξεπερνά τους 156 χαρακτήρες.
  • Το meta description θα πρέπει να περιγράφει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας.
  • Οι λέξεις κλειδιά με τη μεγαλύτερη βαρύτητα καλο είναι να εμφανίζονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχή του meta description.
  • Μπορείτε να επαναλαμβάνετε τις βασικές λέξεις κλειδιά, όχι όμως συνεχόμενα, ούτε περισσότερες από 2-3 φορές.

Meta tag Keywords

Η Google από το 2000 και μετά δεν λαμβάνει υπόψη το meta tag keywords για την κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι το spamming που γίνονταν από τους webmasters με το συγκεκριμένο tag.

O Matt Cutts, μέλος της Search Quality Team της μηχανής αναζήτησης Google, λέει ξεκάθαρα στο παρακάτω βίντεο, ότι τo meta tag keywords δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στα αποτελέσματα της Google.

 

 

Στην ερώτηση αν θα λάβουν ξανά υπόψη τους αυτό το tag η επίσημη απάντηση της Google είναι: “Προς το παρόν ΟΧΙ, αργότερα θα δούμε, αλλά εφόσον το έχουμε καταργήσει εδώ και χρόνια, δεν βλέπουμε το λόγο να αλλάξουμε αυτή μας την πολιτική.”

Περισσότερες πληροφορίες για τα meta tags που καταλαβαίνει και χρησιμοποιεί η Google (η κυριότερη μηχανή αναζήτησης), θα βρείτε εδώ.

About the Author

Αφήστε το σχόλιο σας